Beëindigen lidmaatschap

СНПЧ А7 Уфа, обзоры принтеров и МФУ

Het lidmaatschap van TC Bocholtz wordt ieder jaar stilzwijgend op 31 december verlengd. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk 30 november te geschieden en uitsluitend schriftelijk of via e-mail bij de ledenadministratie. Voor tijdige opzegging worden geen kosten in rekening gebracht.

Kosten die voortvloeien uit een afmelding na 30 november worden aan het betrokken lid doorberekend.

In geval van opzegging van het lidmaatschap dient het lid altijd de volgende gegevens door te geven:

  • Naam en voornaam van de persoon wiens lidmaatschap niet verlengd wordt.
  • Adres en woonplaats van de persoon wiens lidmaatschap niet verlengd wordt.
  • Geboortedatum van de persoon wiens lidmaatschap niet verlengd wordt.
  • KNLTB-bondsnummer van de persoon wiens lidmaatschap niet verlengd wordt.
  • het bankrekeningnummer waarop de automatische incasso wordt ingehouden.

Bovenstaande is conform het gestelde artikel van het huishoudelijk reglemement / statuten.

Afmeldingen niet conform bovenstaande procedure zullen NIET verwerkt worden.

Hieronder vallen onder andere, maar niet uitsluitend, afmeldingen via trainers, bestuursleden, leden en mondelinge afmeldingen.

De ledenadministratie zal altijd een bevestiging sturen in geval van een correcte afmelding.

Meer informatie over beëindiging lidmaatschap is te verkrijgen bij de secretaris via secretaris@tcbocholtz.nl.

Adres ledenadministratie

TC Bocholtz
Ledenadministratie
Lazaristenstraat 6
6351 ME Bocholtz
ledenadministratie@tcbocholtz.nl

PS: Wilt u steunend lid (minimaal EUR 10,00) of slapend lid (EUR 25,00) blijven dan is dat uiteraard mogelijk. Geef dit dan aan in de brief / e-mail.