Lidsoorten & contributie

СНПЧ А7 Уфа, обзоры принтеров и МФУ
Onze vereniging kent 5 verschillende lidsoorten:
  • Senior
  • Junior
  • Studentenlid
  • Slapend lid
  • Steunend lid

Daarnaast kennen we ook voor leden van andere tennisverenigingen een winterlidmaatschap. 

Hieronder een overzicht van deze soorten lidmaatschap en contributie:

Senior  
Omschrijving:
Leeftijd per 31.12: 18 jaar of ouder
Beperking:
geen
Contributie:
€ 120,00 (als men wel bardienst draait)
 
€ 165,00 (als men géén bardiensten draait)
   
Junior  
Omschrijving: Leeftijd per 31.12:  t/m 17 jaar.
Beperking: geen
Contributie: € 40,00
   
Studentenlid  
Omschrijving:
Leeftijd per 31.12: 18 jaar of ouder
Beperking:
 
Contributie:
30% korting op het seniorenlidmaatschap; wordt achteraf verrekend na overlegging inschrijving onderwijsinstelling
   
Gezinslidmaatschap Vanaf het 3e lidmaatschap op één adres geldt dat de twee oudste leden het normale contributiebedrag betalen. Elk lid meer betaalt alleen nog maar de bondsbijdrage van € 17,00.
   
Slapend lid  
Omschrijving Lid dat een jaar niet kan / wil tennissen, maar toch ingeschreven wil blijven bij de KNLTB. Hierdoor blijft men officieel lid van de KNLTB en loopt het aantal jaren dat men lid is ook gewoon door. 
Beperking:  Men mag niet spelen, maar men mag is wel stemgerechtigd op een ledenvergadering.
Contributie: € 25,00
 
Steunend lid  

Omschrijving:

Ex-lid, dat door prive-omstandigheden enige jaren niet tennist, maar op elk moment, zonder betaling van inschrijfgeld weer lid kan worden.

Beperking: volledig
Bijdrage: € 10,00 of meer
   
Inschrijfgeld Op dit moment wordt er géén inschrijfgeld in rekening gebracht.
   
Winterlid Voor leden van andere verenigingen die ook graag in de winterperiode (1 oktober t/m 31 maart) willen doorspelen.
Senior € 50,00
Junior € 20,00

Het lidmaatschap (met uitzondering van het winterlidmaatschap) wordt elk jaar stilzwijgend verlengd. Wijzigingen/opzeggingen moeten vóór 1 december van het lopende jaar worden doorgegeven aan de ledenadministratie.