Automatische Incasso

СНПЧ А7 Уфа, обзоры принтеров и МФУ

We staan weer aan de vooravond van het nieuwe tennisseizoen 2009.

Dus we kunnen ons weer langzaam gaan voorbereiden op het buitenseizoen.

Dit houd ook in dat we weer druk bezig zijn met de voorbereidingen voor het innen van de contributie voor 2009. Zoals vermeldt in de baseline 2008 willen we vanaf 2009 gaan starten met het innen van deze contributie via de automatische incasso. Hiermee bespaart de vereniging geld en het is tevens niet zo tijdrovend voor de vereniging.

De automatische incasso heeft betrekking op het innen van de volgende zaken:
  • De contributie, deze worden geïnd begin maart ( In 2009 wordt deze geïnd begin april)
  • De halhuur voor de winterperiode, deze worden geïnd begin september (voor de betreffende personen welke een hal uur hebben)
  • Afkoop kantinedienst, deze worden geïnd begin september (voor de seniorleden die niet deelnemen aan de invulling van de kantinebezetting)

Wij verzoeken U om bij voorkeur de contributie per automatische incasso te voldoen, voor nieuwe leden is automatische incasso en dus het machtigen van de vereniging verplicht.

Echter alvorens de tennisclub over kan gaan tot automatische incasso verzoeken we U als lid de bij de machtigingskaart (die binnenkort bij U in de bus valt -- samen met de Baseline) in te vullen en te retourneren voor 15 maart naar:

L. Schröder
Koolhoverweg 22
6351 JD Bocholtz

Of bij een van de bestuursleden van TC Bocholtz.

Alvast bedankt voor de medewerking.

L. Schröder
Penningmeester TC Bocholtz.