Algemene ledenvergadering op donderdag 4 april 2019

СНПЧ А7 Уфа, обзоры принтеров и МФУ

ledenvergadering

Op donderdag 4 april 2019 (aanvang 19:30 uur) zal in de kantine de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaatsvinden.

De agenda ziet er als volgt uit:

  • Notulen ALV 2018
  • Bestuurlijk jaarverslag
  • Financieel jaarverslag
  • Kascontrolecommissie en verkiezing nieuw lid
  • Begroting 2019
  • Verkiezing bestuursleden
  • Uit de commissies
  • Mededelingen uit het bestuur
  • Rondvraag
  • Sluiting

De ALV is verplaatst omdat wij statutair verplicht zijn om de volledige agenda uiterlijk 2 weken voor de ALV te communiceren naar onze leden!

 Als bestuur hopen we uiteraard veel leden op de algemene ledenvergadering te kunnen verwelkomen.

De kantine is vanaf 19.00 uur geopend voor inzage van de stukken.